Οι Προέδροι της Δημοκρατίας

Β' Ελληνική Δημοκρατία
Γ' Ελληνική Δημοκρατία
1924 - 1929
1929 - 1935
1974 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000- 2005
2005- 2010
2010- 2015
Παύλος Κουντουριώτης
Αλέξανδρος Ζαΐμης
Μιχαήλ Στασινόπουλος
Αρμοδιότητες
Διαδικασία εκλογής
Ειδικές περιπτώσεις
- αναπλήρωση
Κωνσταντίνος Τσάτσος
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Χρήστος Σαρτζετάκης
Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος
Κάρολος Παπούλιας
Infographics: Ιωάννης Γιαννόπουλος / Data: Newsroom