Αφιέρωμα Euro 2016

Αφιέρωμα /Infographic για το Euro 2016 – HTML, jQuery, Banners, Logo, Γραφιστικά.

Για βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η javascript με arrays, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί, η ίδια βάση, σε δύο διαφορετικά σημεία στον δικτυακό τόπο in.gr

Δεν μπορούσε, για λόγους copyright να χρησιμοποιηθεί το logo των αγώνων, γι’ αυτό σχεδιάστηκε εξ αρχής καινούργιο λογότυπο

Περιπλανηθείτε με το infographic που ακολουθεί: