Αφίσα Βελγικής Σχολής Αθηνών

Αφίσα για την ετήσια διάλεξη της Βελγικής Σχολής Αθηνών για το 2017

Κυρίως για χρήση σε ηλεκτρονική μορφή, κυρίως για αποστολή με email – εκτυπώθηκε μόνο ένα μικρό τιράζ ψηφιακά.