Αμφίπολη

Αφιέρωμα /Infographic για την ανασκαφή της Αμφίπολης – HTML, jQuery, Banners, Logo, Γραφιστικά.